Kirjutad uurimistööd ning infot on liiga vähe või hoopis liiga palju? Vajad abi, et leida uusimaid asjakohasemaid teemaga seotud raamatuid, artikleid, teisi uurimusi? 


Rahvusraamatukogu saab sind aidata, pakkudes sulle tasuta kaasjuhendamist.

 

 

Kaasjuhendajaks on sinu uurimistöö valdkonna infospetsialist, kes juhendab sind leidma asjakohast infot mahukatest andmebaasidest ning -kogudest.

 

 

 

 

Kaasjuhendame humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonna uurimistöid. 

Sobiva kaasjuhendaja leidmise korral saadame kaasjuhendaja kontaktid nii sulle kui uurimistöö koostajale kui ka sind juhendavale õpetajale.

©2020 by Rahvusraamatukogu hariduskeskus