Rahvusraamatukogu isikuandmete töötlemise kord: 
https://www.nlib.ee/et/isikuandmed