top of page

Heal loomal mitu nime

Kuidas võiks teisiti kutsuda mutti? Kes võiks olla kanavaras?


Pane end proovile samatähenduslike sõnade tundmises ja vii pilt kokku õige nimetusega.


Tore ühendamismäng, mis sobib sõnavara laiendamiseks nii algkoolilastele kui ka igas vanuses eesti keelt võõrkeelena õppijatele.

https://learningapps.org/watch?v=p2izbhsz321

548 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page