• RR hariduskeskus

Kuidas ajalugu uuritakse?

Praktiline õppematerjal võimaldab vaadata lähemalt rahvusraamatukogus asuvaid digitaalseid ajalooallikaid, võrrelda vanu ja uusi maakaarte, uurida plakateid ja fotosid. Õppematerjali saab alla laadida. Materjal sobib haridusprogrammi "Kuidas ajalugu uuritakse?" järelülesandeks, aga on lahendatav ka iseseisvalt. Sobib ka keelekümblusklassidele.


©2020 by Rahvusraamatukogu hariduskeskus