top of page

Kuidas ajalugu uuritakse?

Praktiline õppematerjal võimaldab vaadata lähemalt rahvusraamatukogus asuvaid digitaalseid ajalooallikaid, võrrelda vanu ja uusi maakaarte, uurida plakateid ja fotosid. Õppematerjali saab alla laadida. Materjal sobib haridusprogrammi "Kuidas ajalugu uuritakse?" järelülesandeks, aga on lahendatav ka iseseisvalt. Sobib ka keelekümblusklassidele.


152 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page