• RR hariduskeskus

Kuidas minevikust teada saada?

Updated: 5 days ago

Praktiline õppematerjal võimaldab vaadata lähemalt rahvusraamatukogus asuvaid digitaalseid ajalooallikaid, teha maakaartidest ajajoont, uurida vanu postkaarte, ühendada plakateid pealkirjadega ja palju muud. Õppematerjali saab alla laadida. Materjal sobib haridusprogrammi "Kuidas minevikust teada saada?" eel- ja järelülesandeks, aga on lahendatav ka iseseisvalt.


©2020 by Rahvusraamatukogu hariduskeskus