top of page

Kuidas minevikust teada saada?

Updated: Oct 21, 2020

Praktiline õppematerjal võimaldab vaadata lähemalt rahvusraamatukogus asuvaid digitaalseid ajalooallikaid, teha maakaartidest ajajoont, uurida vanu postkaarte, ühendada plakateid pealkirjadega ja palju muud. Õppematerjali saab alla laadida. Materjal sobib haridusprogrammi "Kuidas minevikust teada saada?" eel- ja järelülesandeks, aga on lahendatav ka iseseisvalt.


344 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page