top of page

Sõda, õpetaja ja kool – kuidas lahendada tärkavaid konflikte?

Kuidas kaitsta end ja oma õpilasi ebaausate mõjutamisvahendite eest?


Tutvu mängude, artiklite, õppematerjalide, -videote ning nõuannetega, mille oleme kogunud, et toetada õpetajaid veenvate argumentide leidmisel suhtlusolukordades ja koolitundides, kus paratamatult põrkuvad erinevad maailmavaated ning kogemused.

https://view.genial.ly/622a009e99c54e0011351970/presentation-infomaterjal-opetajale

316 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page