• RR hariduskeskus

Tarkuseteri teatmekirjandusest

Kas Vikipeedia on usaldusväärne allikas? Kas sõnaraamatud on tõesti ainult kakskeelsed? Vaata ja proovi, kas oskad vastata erinevatele teatmekirjanduse kohta käivatele väidetele.


Sobib iseseisvaks lahendamiseks ja eel- või järelülesandeks teematunnile "Tarkuseteri teatmekirjandusest".


169 views0 comments

Rahvusraamatukogu isikuandmete töötlemise kord: 
https://www.nlib.ee/et/isikuandmed