top of page

Tarkuseteri teatmekirjandusest

Updated: Apr 29, 2021

Kas Vikipeedia on usaldusväärne allikas? Kas sõnaraamatud on tõesti ainult kakskeelsed? Vaata ja proovi, kas oskad vastata erinevatele teatmekirjanduse kohta käivatele väidetele.


Sobib iseseisvaks lahendamiseks ja eel- või järelülesandeks teematunnile "Tarkuseteri teatmekirjandusest".


330 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page