• RR hariduskeskus

Tarkuseteri teatmekirjandusest

Kas Vikipeedia on usaldusväärne allikas? Kas sõnaraamatud on tõesti ainult kakskeelsed? Vaata ja proovi, kas oskad vastata erinevatele teatmekirjanduse kohta käivatele väidetele.


Sobib iseseisvaks lahendamiseks ja eel- või järelülesandeks teematunnile "Tarkuseteri teatmekirjandusest".


©2020 by Rahvusraamatukogu hariduskeskus